Alternativt hold nede CTRL og trykk + eller -, CMD og + eller - ved bruk av Mac.

100%

Modus med høy kontrast er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Stolt med-grunnlegger av systemet som skal sikre trygge legemidler i Europa


Denne artikkelen var publisert desember 9, 2022 kl 12:13 pm

Richard Bergström var, som daværende direktør i EFPIA, sentral i etableringen av verifikasjonssystemet mot falske legemidler. I dag er han stolt av hva aktørene har fått til.

Det var EU som i FMD-direktivet (Falsified Medicines Directive) i 2011 bestemte at legemiddelindustrien i Europa skulle innføre – og betale for – en ordning som skulle sikre trygge legemidler og hindre at falske legemidler kom inn i den legale distribusjonskjeden, altså ut til pasienter via apotek og sykehus.

Richard Bergström var direktør i den europeiske legemiddelindstriforeningen EFPIA fra 2011-2016, og tok dermed lead på å finne ut hvordan dette skulle løses, sammen med hvem. Dette var starten på det du i dag merker når du henter ut en reseptbelagt medisin i apoteket: der scannes en unik kode på pakningen for å sjekke om medisinen du får er ekte vare, eller om kriminelle har laget en falsk etterligning.

– Jeg er veldig stolt

– EU ga sektoren – altså legemiddelindustrien – dette oppdraget. I tillegg har vi med de som jobber med parallellhandel i Europa, alle grossistene, og apotekene med i systemet. Det er altså ikke et statlig system, og jeg er veldig stolt av denne konstruksjonen – og denne ideen! Av og til er det litt uenigheter mellom disse aktørene, for de er jo tross alt konkurrenter, men dette har de altså fått dette til å fungere, sier Bergström.

Falske legemidler er kriminelle etterligninger av godkjente legemidler, og de kan i verste fall være livsfarlige. I Norge er vi forskånet for de fleste forfalskninger, men vi må være føre var. Verdens helseorganisasjon (WHO) har anslått at så mye som 40-50 % av legemiddelpakninger i det sørlige Afrika inneholder falske legemidler, eller «substandard» (legemidler som ikke holder etablerte standarder for sikkerhet, kvalitet og effekt), og at 10 % av alle legemidler som omsettes i verden er forfalsket. Falske medisiner er bevisst feilmerket i forhold til identitet og produsent.

– Husk å sjekke om nettapoteket er sertifisert!

Det er altså opprettet et nettverk av databaser i Europa med en sentral database, EU HUBen, som inneholder opplysninger om pakninger for reseptbelagte legemidler. Legemiddelindustrien har investert store summer for å få systemet oppe og stå, det samme har apotek og grossister.

– Det vi gjorde i Europa var dels av man innførte et kontrollsystem for internettapotek. Og det er viktig at man sjekker, når man handler på internett, at det aktuelle apoteket er godkjent og sertifisert – for Norges del av Statens legemiddelverk. Og så innførte vi et system der vi har en liten 2D-kode på legemiddelpakningene. Det ser ut som en QR-kode, men teknisk sett er det noe annet. Men det finnes altså en slik kode på hver legemiddelpakning, som scannes på apoteket. Og det scannes mellom 10 og 12 milliarder pakninger hvert år i EU og EØS. Norge inngår jo i det systemet, så klart. Og tanken er at man da skal se om akkurat det nummeret finnes – eller ikke finnes – i systemets database. Man har fortsatt innkjøringsproblemer i noen land, selv etter flere år – med å få dette til å fungere. Men jeg tror det har virket avskrekkende også, på aktører som vil tjene penger på falske legemidler.

Denne artikkelen er relevant for:

Generell informasjon
Nyheter og oppdateringer

Andre nyheter og oppdateringer