Alternativt hold nede CTRL og trykk + eller -, CMD og + eller - ved bruk av Mac.

100%

Modus med høy kontrast er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Falske diabeteslegemidler oppdaget i Tyskland


Denne artikkelen var publisert oktober 17, 2023 kl 8:09 am

Falske diabeteslegemidler er nå oppdaget, og stoppet, i Freiburg i Tyskland.

I løpet av de siste månedene har det dukket opp flere saker om falske diabeteslegemidler ulike steder i Europa. Sist ut er Tyskland.

Falske diabeteslegemidler har blitt oppdager på grossistnivå i Tyskland i Freiburg i Baden-Württemberg. Så langt har ikke disse falske legemidlene dukket opp i apotek i Tyskland, men myndighetene i landet ber alle som jobber i apotek om å være på vakt.

Ifølge tyske myndigheter er emballasjene helt identiske, men den originale pennen er lyseblå og den falske er mørkeblå, og designet er også annerledes. På den originale sprøyten er injeksjonsknappen på enden av sprøyten grå, på den forfalskede er den blå. Etikettene på pennen er også forskjellige. Dersom det blir funnet mistenkelige pakker, skal de ansvarlige overvåkingsmyndighetene informeres, sier tyske myndigheter, dette skriver Reuters.

Tidligere i år ble det oppdaget falske diabeteslegemidler også i Storbritannia og USA. Statens legemiddelverk uttalte da til TV2 at de ikke kan utelukke at slike falske medisiner også vil dukke opp i Norge.

– Vi er ikke kjent med funn av dette i Norge, men det kan ikke utelukkes at det også vil dukke opp i Norge, sa legemiddelinspektør Line Saxegaard til TV 2.

Dette viser viktigheten av å ha et system som verifiserer legemidler og slik beskytter pasienter. Apotek og sykehus i Norge har systemer for å bekrefte ektheten av hvert enkelt legemiddel. Det er Legemiddelindustrien i Europa som har fått i oppdrag av EU å gjøre det tilnærmet umulig for falske legemidler å nå frem til pasientene. De unike 2D-kodene, som finnes på hver reseptpliktige pakning, kan spores tilbake til produsentene, og slik sikre at legemiddelet er ekte og verifisert.

Denne artikkelen er relevant for:

Generell informasjon
Nyheter og oppdateringer

Andre nyheter og oppdateringer