Alternativt hold nede CTRL og trykk + eller -, CMD og + eller - ved bruk av Mac.

100%

Modus med høy kontrast er en tilgjengelighetsfunksjon for personer med synshemming.

Slik skal vi stoppe falske legemidler


Denne artikkelen var oppdatert mars 16, 2021 kl 02:09 pm

2D-matrix-koden finner man på alle reseptbelagte legemidler.

I kampen mot falske legemidler tok EU et viktig grep med innføringen av Forfalskningsdirektivet. I 2019 trådte nye regler i kreft i hele EU og EØS – og det nye verifikasjonssystemet ble skrudd på.

Ett av tiltakene er innføringen av obligatoriske sikkerhetsanordninger på pakningene til alle reseptbelagte legemidler. I tillegg til forsegling som skal vise at pakningen ikke har vært åpnet og tuklet med er hver enkelt pakning unikt merket med en todimensjonal data matrix-kode. Gjennom skanning av de unike kodene, som i utseende kan minne om en QR-kode, og egen fysisk forsegling, vil det bli nesten umulig å introdusere falske legemidler inn i den legale distribusjonskjeden i Norge og i resten av Europa. Koden vil man finne på alle reseptpliktige legemidler. Gjennom skanningen i apoteket sjekkes pakningen opp mot en nasjonal database, som igjen sjekkes opp mot en europeisk database.

Ett av ti legemidler er falske

Dessverre er volumet av falske legemidler og omsetningen av stjålne legemidler en reell trussel mot en frisk fremtid for millioner av mennesker i verden. Kriminelle miljøer leter hele tiden etter nye markeder som kan utnyttes. Med det nye verifikasjonssystemet bygger EU og EØS en barriere mot disse miljøene.

Tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) viser at hele ett av ti legemidler som omsettes på verdensbasis, er falske. Produksjonen av falske legemidler skjer utenom de mange kravene som stilles til godkjente legemidler. Dette er ulovlig, og i verste fall kan de kriminelle etterligningene være dødelige.

Blodtrykksmedisiner og insulin er eksempler på medisiner som det er funnet forfalskninger av, også i vestlige land. I Norge har vi så langt, heldigvis, vært forskånet for de fleste forfalskninger, selv om det av og til oppdages falske legemidler også her.

Investert milliarder

For å få det nye sikkerhetstiltaket på plass, har legemiddelindustrien investert flere milliarder kroner. Endringen har krevd nytt teknisk utstyr som kan skape og trykke de nye kodene hos produsentene. Det nye datautstyret skal kunne håndtere enorme mengder med data. I tillegg ligger det et stort arbeid bak alle formalia som må til for å få til slike store endringer. Industrien betaler også for det nasjonale verifikasjonssystemet, som kobles opp mot den felles, europeiske databasen.

Alle europeiske sykehus, apotek og grossister er sammen med legemiddelprodusentene koblet på systemet. Både EUs og vårt mål med disse store investeringene er å gi pasientene sikker tilgang til ekte medisiner. Slik kan vi ligge foran forfalskerne og sørge for at det fortsatt er trygt å kjøpe reseptbelagte legemidler i Norge og i Europa.

Denne artikkelen er relevant for:

Generell informasjon
Nyheter og oppdateringer

Andre nyheter og oppdateringer